• Statuten ON 2e-ALV

   

  In de laatste ALV hebben de leden onder andere kunnen stemmen over de statutenwijziging die nodig is om weer aan de wetgeving te voldoen. Zie toelichting

   

  https://www.oranjenassaualmelo.nl/statuten

   


  In de laatste ALV hebben 69 leden voor gestemd en hebben twee leden een opmerking/aanvulling gedaan. 

   

  Opmerking 1) een bestuurslid moet lid zijn van de vereniging en KNVB. Niet alleen van de KNVB. 

   

  Opmerking 2) Ontslag van bestuurder 2/3 meerderheid ipv meerderheid (50% +1 stem). Zo is het ook in de huidige statuten geregeld.

   

  Ad 1 ) Het bestuur is het eens met de opmerking. 

   

  Ad 2) Is het bestuur om het even. Wanneer een meerderheid van de leden vindt dat een bestuurslid moet wijken (of dat nu >50 % of 66,6% is), is het bestuur van mening dat die wens ingewilligd dient te worden.

   

  Aangezien voor een statutenwijziging een 2/3 meerderheid nodig is van alle leden en er geen 2/3 van alle leden heeft gestemd op de ALV, is het nodig om een tweede ALV uit te schrijven waarin nogmaals gestemd dient te worden. Bij deze ALV geldt dat 2/3 meerderheid van het aantal stemmen nodig is voordat de wijziging bekrachtigd kan worden door de notaris.

   

  In de terugkoppeling van de stemmen op de ALV, hebben we aangekondigd dat de tweede ALV op 12 januari 2022 wordt gehouden.

   

  Alle stemgerechtigde leden worden uitgenodigd om zich in te schrijven voor deze ALV.
   

   

  Stemmen kan vanaf heden. Stemming sluit woensdag 12 jan 23:59.

   

  Geef je stem door, jouw mening, jouw stem, ONze vereniging