• Beste meneer, mevrouw,

  In opdracht van de Gemeente Almelo gaat Strukton Wegen & Beton werkzaamheden uitvoeren aan de Koedijk en de Maardijk. Met deze brief willen wij u informeren over de werkzaamheden.

  De werkzaamheden en planning (maandag 16 januari t/m vrijdag 20 januari)

  Er wordt onderhoud uitgevoerd aan de bermverharding langs de Koedijk en Maardijk.

  De
  bermverharding wordt opnieuw aangebracht. Deze werkzaamheden worden uitgevoerd van maandag 16 januari tot en met vrijdag 20 januari.

  Voordat er gestart wordt met de bermverharding, worden eerst voorbereidende werkzaamheden
  uitgevoerd (opschonen van de weg, etc.). Deze werkzaamheden worden uitgevoerd in de week van woensdag 11 januari t/m vrijdag 13 januari, de weg is dan gewoon toegankelijk voor het verkeer.

  Wat betekent dit voor u?

  Gedurende de werkzaamheden aan de berm is de weg afgesloten voor doorgaand verkeer, aanliggende percelen en sportverenigingen blijven bereikbaar. Wel kunt u enige hinder ondervinden van de werkzaamheden. Wij verzoeken u om hiermee rekening te houden i.v.m. de voor u noodzakelijke transporten. ’s Avonds vinden er geen werkzaamheden plaats, de weg is dan open voor bestemmingsverkeer.

  Op de achterzijde van deze brief ziet u een afbeelding van

  de locatie ter verduidelijking.

  Weersomstandigheden

  Voor onze werkzaamheden zijn we sterk afhankelijk van de weersomstandigheden. Mochten de weersomstandigheden het niet toelaten om de werkzaamheden op een verantwoorde wijze voort te zetten, dan worden de werkzaamheden uitgesteld. Over een mogelijke nieuwe uitvoeringsperiode wordt u opnieuw ingelicht.

  Meer informatie op https://www.almelo.nl/wegafsluitingen

  Wij danken u voor de medewerking en vragen uw begrip voor de tijdelijke hinder.

  Met vriendelijke groet,
  Strukton Wegen & Beton