• Algemene Leden Vergadering (ALV)

  De algemene ledenvergadering of ALV is de algemene vergadering van een vereniging. Alle leden van de betreffende vereniging zijn welkom en hebben stemrecht op de ALV.

  Een ALV wordt minimaal eens per jaar gehouden: de zogeheten jaarvergadering.

  Indien je meer wilt weten over het hoe en wat er tijdens een Algemene Leden Vergadering besproken en beslist kan worden , dan kun je ook hier terecht: https://nl.wikipedia.org/wiki/Algemene_ledenvergadering

   

  Hieronder een overzicht naar de afgelopen ALV's en de notulen daaromtrent:

 • Notulen ONze algemene ledenvergadering 8-11-203