• Hieronder vind je de bestanden en notulen van de afgelopen Bijzondere Algemene Leden Vergadering over de herinderling van het sportpark:
   

  Verkorte notulen bijzondere ALV CVV Oranje Nassau 19 april 2023 

  De voorzitter opent de vergadering en bedankt de +- 70 leden voor hun komst. 

  Er wordt een uitvoerige toelichting gegeven op het hele traject van begin tot einde (zie verkorte presentatie), met speciale aandacht voor de ontwikkelingen die sinds de vorige ALV (8 december 2022) hebben plaatsgevonden.

  De plannen/afspraken worden goed ontvangen. Er hangt echter ook nog een bepaald sentiment ten aanzien van ervaringen die bij eerdere veranderingen zijn opgedaan en directe consequenties voor Oranje Nassau hebben gehad (nieuwbouw stadion en uitbreiding stadion Heracles).

  Alle inhoudelijke vragen zijn tijdens de ALV beantwoord. De tips, wensen en aandachtspunten van de ALV, zijn vastgelegd en worden besproken met de gemeente en Heracles.

  De ALV stemt met algemene stemmen voor de afspraken die het bestuur, met input van de klankbordgroep, met de gemeente heeft gemaakt.

  De voorzitter sluit de vergadering af met de vraag om met namen te komen van mensen die kunnen helpen bij het bouwproces en mensen die kunnen helpen bij het planningsproces voor seizoen 24/25.