• Coronadienst

  Doordat de avondklok een uur later in gaat, kan er met ingang van dinsdag 6 april weer langer worden getraind. Voor de teams in het eerste blok blijven de trainingstijden en –duur ongewijzigd. De trainingstijden van de juniorenteams in blok 2 worden verruimd met 15 minuten terwijl de teams in het laatste blok met een verruiming van 30 minuten weer teruggaan naar hun normale trainingsduur.

  De tijden van de nieuwe trainingsblokken zijn:

  -      Blok 1 van 17.30 uur tot 18.30 uur

  -      Blok 2 van 18.30 uur tot 19.45 uur

  -      Blok 3 van 19.45 uur tot 21.15 uur

  Wijziging Corona-diensten
  Met de gewijzigde trainingstijden worden ook de afspraken met betrekking tot de Corona-diensten aangepast. Met ingang van dinsdag 6 april zal er alleen nog voor, tijdens en kort na het eerste trainingsblok een controle aan de toegangspoort zijn. De vrijwilligers uit het eerste blok dienen de toegangssleutels om 17.00 uur op te halen bij het adres van onze secretaris (Wiekslagen 11) en direct na afloop van het eerste blok weer terug te brengen naar dit adres.

  De afsluiting van het complex zal voortaan per trainingsavond worden verzorgd door een vaste groep trainers uit het 3e trainingsblok.

  Voor de Corona-diensten blijft de afspraak gelden dat de trainer en leider van het team verantwoordelijk zijn voor het uitvragen en regelen van de coronavrijwilligers. Deze namen dienen te worden doorgegeven via coronadienst@oranjenassaualmelo.nl . De planning is uiterlijk één week van te voren bekend en kun je vinden op deze site.