• Gezond in je wijk

    Gezond in de wijk (hoofdkop)

    Gezond in je wijk is ontstaan vanuit het signaal dat voor laagtaalvaardige deelnemers taaltrajecten bij een professioneel taalaanbieder in bepaalde gevallen te zwaar zijn. In Almelo wonen veel mensen met een taalachterstand. Het project begeleidt de deelnemers op een laagdrempelige wijze door een kortduren programma aan te bieden dat direct gericht is op de deelnemer zelf en zijn/haar leefomgeving. Deelnemers leren beter mondeling communiceren, te luisteren naar anderen, in een groep te spreken, instructies op te volgen, (eenvoudige) formulieren in te vullen en worden gestimuleerd boeken te lezen en naar de bibliotheek te gaan.

    Het samen sporten speelt een belangrijke rol in het groepsproces, positieve ervaringen en activering. Gezonde voeding komt aan de orde door theoretische onderdelen die aansluiten bij de doelgroep en het samen koken van een gezonde maaltijd. Bij het gezond zelfbeeld is aandacht voor de persoonlijke ontwikkelingen, weerbaarheid, zelfvertrouwen, wie ben ik en wat wil ik? en de houding van de deelnemer. Hoe kom ik over en hoe wil ik overkomen?

    Daarnaast is er nog een heel belangrijk aspect aan gezond in de wijk. Deelnemers komen in aanraken met een vereniging, dat wil zeggen de gewoontes, de structuur en cultuur die aan een vereniging kleeft. Deelnemers zijn voornamelijk vrouwen met een migratie achtergrond. Hun kinderen zijn in Nederland opgegroeid en geparticipeerd met de Nederlandse cultuur, maar dat geld niet voor deze doelgroep. Zij komen weinig in aanraking met Nederlandse gewoontes en de cultuur, waardoor ze na vele jaren de Nederlandse taal maar mondjesmaat beheersen. Sport. is een van de beste middelen om mensen met elkaar te verbinden. De vereniging is om deze reden een bijzonder geschikte locatie om deze doelgroep te ontvangen.

    Er hebben al 3 groepen een traject van gezond in de wijk gedraaid en in april 2020 start de 4e groep. Het traject duurt 13 weken en ze zijn elke donderdag van 09:00 uur tot 12:00 uur bij Oranje Nassau te vinden. In september zal de 5e en hoe het er nu naar uit ziet laatste groep starten. Vanuit ABC Oranje Nassau zijn we altijd op zoek naar borging. In samenwerking met de Bibliotheek, het Taalpunt en Heracles Almelo. Graag zouden wij deze doelgroep meer op de vereniging zien en ze in beweging willen brengen om het participatie proces te bevorderen. Mensen die idee├źn hebben, kansen zien of mee willen denken zijn uiteraard van harte welkom om contact op te nemen.