• Update teamindelingen
  Eerder deze maand hebben wij de teamindelingen van de (voorlopige) selecties bij de pupillen- en juniorenteams alsook de niet-selectieteams bij de pupillen op onze website gepubliceerd. Ook de juniorencommissie heeft nu de conceptindeling voor de niet-selectieteams in de JO13- t/m JO19-teams gereed.

  De indeling van de JO-teams vind je in het overzicht teamindelingen JO-teams – seizoen 2020-2021

  Voor vragen over de indelingen kan contact worden opgenomen met de coördinatoren. Hun contactgegevens tref je aan op de commissiepagina pupillen en de commissiepagina junioren.

  Teambegeleiders in nieuwe seizoen
  In het totaaloverzicht zijn per team de namen van de begeleiders opgenomen. De meeste teams zijn al voorzien van een trainer en/of teammanager maar er zijn ook nog een aantal rollen vacant. Kandidaten worden verzocht om zich te melden bij de coördinatoren.

  Selectieproces pupillen- en juniorenteams
  Voor de selectieteams JO8-1 en JO12-1 geldt dat deze teams al definitief zijn. Om een definitieve verdeling in de selectieteams in de JO9, JO10 en JO11 leeftijdsgroepen te kunnen maken, zullen begin juni extra trainingen worden georganiseerd. Vanaf dinsdag 2 juni wordt er onder leiding van de nieuwe selectietrainers gezamenlijk getraind op de dinsdag- en donderdagavonden alsook op de zaterdagen. Maandag 15 juni zullen de selectieteams bekend worden gemaakt.

  Voor de selectieteams junioren geldt dat per leeftijdsgroep op verschillende data de definitieve selectiekeuze wordt gemaakt.  

  Publicatie indelingen overige teams
  In de komende weken zullen de meiden- en vrouwenteams nog een aantal trainingen afwerken waarna een definitieve indeling van de teams kan worden gemaakt. Publicatie van deze indelingen volgt begin juli.

  Ook de seniorencommissie is vergevorderd met de indeling van de selectie- en recreatieteams voor het komende seizoen. Een eerste publicatie van deze indeling volgt medio juni.

  Trainingsschema’s
  Voor de komende week is t/m vrijdag 5 juni het volgende schema van kracht (trainingsschema 3.1 15-06-2020)

  Vanaf zaterdag 6 juni zullen onze senioren selectieteams starten met hun voorbereidingen op het nieuwe seizoen. Tevens trainen de voorlopige pupillenselecties op 6 en 13 juni op de vroege zaterdagochtend. Voor de trainingen in de periode zaterdag 6 juni t/m vrijdag 3 juli zal een nieuw trainingsschema worden opgesteld dat volgende week op de website wordt gepubliceerd.

  Voor de niet-selectieteams geldt dat er desgewenst vanaf 8 juni één keer per week kan worden getraind in de oude (huidige) teamsamenstelling onder leiding van de huidige trainer. Mogelijk zal deze training op een andere dag/tijd zijn dan in het huidige schema staat. In het nieuwe trainingsschema zijn deze teams nog wel met de huidige naam opgenomen. 

  Zomerstop (4 juli t/m 2 augustus)
  Van zaterdag 4 juli t/m zondag 2 augustus is ons complex gesloten voor trainingen, wedstrijden en bijeenkomsten. Deze gesloten periode zal worden gebruikt voor onderhoudswerkzaamheden en het weer op orde brengen van het trainingsmateriaal.

  Inleveren materiaal
  De datum en procedure voor het (corona-proof) inleveren van het materiaal dat door de vereniging in bruikleen is gegeven, zal binnenkort bekend worden gemaakt. Communicatie hierover volgt via de website en groepsapp van de trainers/leiders.