• Kookinloop RIBW

  Kookinloop RIBW

  ON is sinds oktober 2019 een samenwerking aangegaan met het RIBW. Het RIBW Group Overijssel staat voor een zorgzame samenleving. Zij ondersteunen psychisch kwetsbare mensen bij het vormgeven van hun leven. Een initiatief waar ON en het RIBW elkaar bij hebben gevonden is de Kookinloop voor cliënten van het RIBW. Dit valt onder eén van de pijlers van het RIBW, ‘In de wijk’:

  “Waar je woont, leef je. Meedoen in de maatschappij betekent vooral meedoen in je eigen buurt of wijk. Alle burgers moeten naar vermogen gebruik kunnen maken van alledaagse voorzieningen voor wonen, werken en welzijn. Dat gaat niet vanzelf.

  De kracht van de wijk komt tot bloei als bewoners, de gemeente en maatschappelijke en (zorg)organisaties de handen ineen slaan. De kleine, dagelijkse dingen kunnen enorm bijdragen aan het herstel van cliënten. Denk aan een boodschap doen, een blokje om of samen iets ondernemen zoals de kookinloop bij ON.

  Contacten en ontmoetingen met andere mensen liggen aan de basis van dit dagelijks leven. Daarom staan relaties centraal in het wijkgericht werken: cliënten helpen om de contacten met hun buren, bekenden, vrienden en familie (weer) op te bouwen. Maar ook door een brug te slaan tussen hen en andere organisaties in buurt of wijk.” (bron: RIBW)

  Actief Betrokken Club ON leent zich perfect als vereniging en locatie voor het initiatief van de kookinloop. Als centraal punt in de wijk dat ON is en de beschikbare faciliteiten, een mooie keuken en kantine, is de match met het RIBW dus perfect. Het RIBW is elke woensdag tussen 16:00 uur en 19:00 uur met ongeveer 10 tot 12 cliënten aanwezig waarbij ontmoeting en gezellig samen koken en eten centraal staat. Daarnaast vergaderen medewerkers van het RIBW 1 á 2 dagdelen per week in de bestuurskamer van ON. Op deze manier wordt onze accommodatie weer een stukje meer functioneler bezet.

  Wij zijn als ON erg blij met deze samenwerking. Het laat zien dat de vereniging de plek is waar mensen met elkaar in contact komen en daarnaast laat het de mogelijkheden voor de diversiteit aan activiteiten die er mogelijk zijn bij ONze vereniging zien.