• En het wordt maar mooier en mooier bij ONs....

    Nadat enige weken geleden de kantine is voorzien van spiksplinter nieuw meubilair, kunnen we nu alweer een innovatie aankondigen.

    Dankzij (de) Nick Noeverman en (de) Jan van Laar is er een nieuwe (slimmere) oplossing gevonden voor het opbergen van de hoekvlaggen bij de velden.

  • Of in Jan's woorden:
    Nu zijn er bij elk veld vlaggen in een houder. Dan kan het eerste team wat op dat veld hoekvlaggen moet gebruiken de vlaggen eruit halen. En dan kan het team wat afsluit op dat veld de vlaggen weer in de houder doen. Stuk gemakkelijker en duidelijker waar de vlaggen zijn en horen. Nu zit er nog geen slot op ( hoop dat het ook niet nodig is).