• Notulen ONze algemene ledenvergadering 8-11-2023

  Beste leden,

  08-11-2023 hebben wij ONze algemene ledenvergadering gehad (ALV).

  Hierbij willen wij Gerrit en Nick nogmaals hartelijk bedanken voor hun inzet binnen het bestuur. We hopen dat we hen nog lang mogen tegenkomen in ONs clubgebouw.

  Ook willen we Halil en Lynn nogmaals verwelkomen in ONs bestuur. Op een fijne samenwerking!

  ONze jubilarissen ook bedankt voor jullie betrokkenheid bij ONze club. Fijn dat jullie al zo lang bij ONs rondlopen en hopelijk blijft dat nog vele jaren.

  Tevens blijft de conclusie dat (nieuwe) vrijwilligers hard nodig blijven. Wil je hier wat in betekenen, mail dan naar communicatie@oranjenassaualmelo.nl
  #zonderjougeenONs

  Klik hieronder om de notulen van de ALV te lezen:
  Notulen algemene leden vergadering 8 nov. 2023