• Wat is ABC ON

  CVV Oranje Nassau is zowel een voetbalvereniging als een Actief Betrokken Club. ON de voetbalvereniging kent iedereen. In de avond en op de zaterdag wordt er door zo`n 70 teams gevoetbald bij Oranje Nassau. Dat betekend dat ON doordeweeks van 18:00 uur tot ongeveer 22:00 uur voor voetbal geopend is en op zaterdag van 08:00 uur tot ongeveer 20:00 uur.   Maar een Actief Betrokken Club zijn houdt in dat de vereniging meer is dan een voetbalclub. Het zou natuurlijk doodzonde zijn dat zo`n mooie accommodatie met al haar faciliteiten alleen in de avond en op zaterdag geopend is. Daarom is ON doordeweeks van 08:00 uur tot ongeveer 17:00 uur  een Actief Betrokken Club. Op deze manier wordt de maatschappelijke rol en betrokkenheid van ONze vereniging groter en dat willen we graag uitstralen.

  Het project Actief Betrokken Club richt zich op het stimuleren en faciliteren van sportverenigingen die actief én duurzaam een bredere maatschappelijke rol willen en kunnen vervullen. Daarmee lever ON een positieve bijdrage aan de leefbaarheid in de ‘eigen’ wijk, buurt, dorp of stad. Dit noemen we ‘maatschappelijk verantwoord verenigen’. Zo worden er projecten en activiteiten georganiseerd voor kinderen, mensen met een beperking, mensen met een taalachterstand en ouderen. De vereniging stelt haar deuren letterlijk de hele dag open voor iedereen.

  Doelstellingen voor 2020:

  -       ON als de sociale ontmoetingsplek in de buurt voor kwetsbare doelgroepen in de samenleving zoals ouderen, migranten en mensen met een beperking;

  -       Meer raakvlakken en samenwerking zoeken met (maatschappelijke) organisaties in Almelo;

  -       Meer bekendheid ABC onder de eigen leden om op deze manier meer input van de leden te krijgen;

  -       Samenwerken zoeken met andere ABC verenigingen en in het bijzonder Achilles om elkaar te versterken.