• Overige aanvragen

    Voor 2020 heeft ABC ON al heel wat subsidieaanvragen lopen. Zo neemt ON op zaterdag 13 juni deel aan de nationale voetbaldag, noteer deze datum in de agenda!. Dit is een landelijk initiatief vanuit de KNVB waarbij wordt gestimuleerd om het voetbalseizoen gezamenlijk af te sluiten, zowel met de club als met de omgeving. Iedereen is dus welkom!

    Voor Passend Voetbal heeft ABC ON ook een aanvraag ingediend. ON heeft twee Passend Voetbalteams en dit vinden wij als vereniging heel belangrijk. Iedereen moet namelijk kunnen sporten bij de vereniging. Voor één van de twee teams regelen wij als vereniging altijd vervoer aangezien deze spelers niet thuiswonend zijn en de ouders/verzorgers ze niet kunnen vervoeren naar de uitwedstrijden. Dit doen wij met het groot plezier, maar er zit natuurlijk wel een prijskaartje aan. Daarom heeft ABC ON een subsidieaanvraag bij het Fondsgehandicaptensport ingediend om dit vervoer voor de komende 3 jaar te subsidiëren. Op deze manier kan de vereniging het geld dat het hiermee bespaard op een andere manier investeren voor onze Passend Voetbalteams.

    De deuren van ABC ON staan altijd voor iedereen open. Daarom heeft ON een stimuleringsbudget aangevraagd voor inclusief sporten en bewegen. Het gaat om het bereiken van mensen die vanwege leeftijd, fysieke of mentale gezondheid, etnische achtergrond, seksuele geaardheid of sociale positie belemmeringen ervaren om te gaan sporten en bewegen. Wij hebben de aanvraag gedaan voor mensen met een etnische achtergrond. Hier richten wij ons op aangezien wij al enkele projecten hebben lopen voor deze doelgroep, namelijk gezond in de wijk en taal in de wijk. Door hier op de vereniging sport en beweeg aanbod voor te creëren geven wij ABC ON weer een stukje extra invulling.   

    Met het project Beweegpret zetten wij passend beweegaanbod voor senioren op. Om ervoor te zorgen dat ON meer faciliteiten te bieden heeft is er een subsidieaanvraag voor een beweegtoestel bij Yalp ingediend. Het gaat om een beweegtoestel die speciaal ontwikkeld is voor senioren. Hierop kunnen zij verschillende oefeningen doen en zo worden ze gestimuleerd te bewegen. Daarnaast is er een mooie invulling van een open liggend terrein bij ON.