• PROTOCOL

  Tijdens de afgelopen persconferentie van 28 september jl. heeft het kabinet striktere maatregelen bekend gemaakt om de tweede golf aan Coronabesmettingen een halt toe te roepen. De huidige besmettingscijfers zijn zo zorgwekkend dat grote(re) groepen mensen niet meer bij elkaar kunnen en mogen komen. De nieuwe maatregelen hebben direct consequenties voor het voetbal en voor
  cvv Oranje Nassau als vereniging.

  Hieronder volgt een uiteenzetting van de maatregelen en hoe wij deze vertaald hebben naar onze situatie. Let wel: deze nieuwe maatregelen komen bovenop de reeds gecommuniceerde en bekend geachte, geldende Coronamaatregelen.

   

  Kantine, keuken en terras

  Vanaf 29 september 18:00 uur zijn de kantine, keuken en het terras op doordeweekse en wedstrijddagen voor tenminste de komende drie weken (dus tot tenminste 20 oktober) gesloten.

   

  Op doordeweekse dagen

   

  • Op doordeweekse dagen en tijdens trainingen hebben alleen spelers, trainers/leiders, elftalbegeleiders, commissie- en bestuursleden, en aangewezen Coronacoördinatoren toegang tot het sportcomplex van cvv Oranje Nassau.

  • Tijdens de trainingsuren zullen er Coronacoördinatoren (herkenbare aan het gekleurde hesje dat ze dragen) aanwezig zijn. Je wordt geacht de aanwijzingen van de coördinator – zonder commentaar of kritische vragen te stellen – op te volgen.

  • Toeschouwers tijdens trainingen zijn niet toegestaan. Dit geldt ook voor ouders die naar hun sportende kind willen kijken.

  • Spelers, trainers/leiders en elftalbegeleiders voor wie de training is afgelopen, dienen het complex zo snel mogelijk te verlaten. Zij mogen dus niet bij de training van een ander team gaan kijken. Dit geldt ook voor commissie- en bestuursleden waarvan het overleg is afgelopen.

  • Dit is ook één van de redenen waarom er voor en na de trainingen geen gebruik van de kleedkamers gemaakt kan worden voor de komende periode. Kom dus in je sportkleding naar de training en kleed je voldoende warm voor de terugweg naar huis na de training.

  • Probeer commissie- en bestuursoverleggen zo veel mogelijk online (bijvoorbeeld, via Microsoft Teams) te hebben. Wanneer het noodzakelijk wordt geacht om toch bij elkaar te komen dan dient dit tijdig vooraf te worden aangegeven (in de online agenda). Maximaal mogen er twee overleggen tegelijkertijd plaatsvinden in de beschikbare, geschikte ruimtes (met in achtneming van de geldende preventiemaatregelen, onder andere 1,5 meter afstand).

   

  Op wedstrijddagen

  • Op wedstrijddagen heeft iedereen die een rol heeft bij de organisatie van wedstrijden toegang tot Oranje Nassau’s sportcomplex. Naast spelers, trainers/leiders, elftalbegeleiders en vlaggers zijn dit officials, bestuursleden, Oranje Nassau vrijwilligers (actief op de betreffende dag) en Coronacoördinatoren.

  • Ook nu zijn ouders van thuisspelende, Oranje Nassau spelers niet toegestaan. Dit geldt echter niet voor chaufferende ouders van spelers van de bezoekende partij. Zij worden beschouwd als elftalbegeleiders – en niet als toeschouwers – en mogen het complex dus betreden.

  • Tenminste op wedstrijddagen zal cvv Oranje Nassau toegangscontrole bij de hoofdingang houden. Bezoekende teams worden dan ook gevraagd om zich als volledig team bij de hoofdingang te melden.
   Groepsgroottes tot maximaal 22 personen (voor junioren en seniorenteams) zullen worden toegelaten.
   Voor de pupillenteams onder 8, 9 en 10 is dit aantal (maximaal) 15 personen en voor de onder 11 en 12, 18 personen. Geblesseerde spelers worden verzocht thuis te blijven en hun team niet te vergezellen.

  • Ook tijdens wedstrijddagen zullen er Coronacoördinatoren (herkenbaar aan het hesje) aanwezig zijn. Je wordt geacht de aanwijzingen van de coördinator – zonder commentaar of kritische vragen te stellen – op te volgen.

  • Bij het betreden van Oranje Nassau’s complex zul je worden gewezen op de gezondheidscheck.

  • Op wedstrijddagen zijn de kleedkamers geopend en kan er gedoucht worden. Ook nu geldt dat bij de indeling van kleedkamers onze gasten voor gaan.

   En, let wel: vanwege de aangescherpte maatregelen is het geen vanzelfsprekendheid dat je de komende thuiswedstrijden als thuisspelende junioren-jeugdteam een kleedkamer (of in het geval van een senioren-team 2 kleedkamers) toebedeeld krijgt, ook al heb je in de voorgaande periode wel de beschikking gehad over een (of twee) kleedkamer(s). Houd daarom in de week voor de komende (thuis)wedstrijd de indeling van de kleedkamers goed in de gaten via de Club App, zodat je niet voor een onaangename verrassing komt te staan op de wedstrijddag.

  • Bij voldoende beschikbaarheid zijn er voor senioren- en JO/MO19-teams twee kleedkamers per team beschikbaar. Er geldt voor deze leeftijdscategorieën maximaal 8 mensen per kleedkamer en maximaal 2 personen tegelijkertijd onder de douche, met inachtneming van 1,50 meter afstand.

  • Kleedkamer(s) wordt/worden door het team schoongeveegd en gedesinfecteerd, en binnen de gestelde tijd netjes achtergelaten (instructies staan op de kleedkamerdeur). Alleen op deze manier kunnen we zoveel mogelijk teams gebruik laten maken van de douches.

  • Trainer, leider of begeleider van het thuisspelende Oranje Nassau team wordt verzocht de kleedkamer van de tegenstander te controleren of deze netjes is achtergelaten.

  • Wedstrijdbesprekingen vinden alleen op het veld plaats (en nadrukkelijk niet in kleedkamer). Ook is de instructieruimte vanaf nu niet meer beschikbaar voor wedstrijdbesprekingen van Oranje Nassau teams (ook al had je de ruimte gereserveerd).

  • Dan, ter herinnering: naar uitwedstrijden, mondkapje op tijdens vervoer voor bestuurder en alle passagiers ouder dan 12 jaar, wanneer meerdere mensen in één auto reizen en zij niet tot hetzelfde huishouden behoren.

  • En, wellicht ten overvloede: als begeleider boven de leeftijd van 18 jaar houd je 1,50 meter tot elkaar.


  En dan nog even wat praktische zaken die niet in het protocol vermeld staan:


  ONs winkeltje

  ONs Winkeltje is en blijft de komende 3 weken dus (ook) gesloten

  Webshop en bestellingen
  De kantine is de eerst komende 3 weken gesloten, dus afhalen niet mogelijk. Bestellingen welke gereed worden voor zover mogelijk de komende 3 weken bezorgd thuis (mits in Almelo) of af te halen op een nader te bepalen locatie, hierover wordt de besteller geinformeerd.

  Zodra er sprake is van aanvullende of gewijzigde maatregelen zullen we deze communiceren in een volgende update van het protocol. Houd dus de voetbal.nl app, website, social media kanalen, e-mail en Whatsapp in de gaten!

  Voor aanvullende informatie over de coronamaatregelen bekijk ook de website van de KNVB.