• Beste ON'ers,

  Hieronder volgt een beschrijving van de Coronapreventiemaatregelen voor de start van het seizoen 2020-2021. Lees de het protocol aandachtig door, zodat je goed op de hoogte bent van de geldende regels.


  Kantine
  Voor het komende weekend zal de kantine nog gesloten blijven en de uitgifte van drankjes en gerechten van de kleine kaart plaatsvinden via de mobiele bar op het terras (zoals we de afgelopen weekenden ook hebben gedaan).

  Neem een paraplu mee
  Omdat de weersverwachtingen wisselvallig zijn, is het voor bezoekers/toeschouwers verstandig om een paraplu mee te nemen. We zullen in ieder geval de poort tussen cvv Oranje Nassau en Heracles openzetten om daarmee de mogelijkheid te bieden onder het stadion te schuilen in geval van een heftige regenbui.


  Richtlijnen en RIVM
  Wanneer de overheid in de komende periode de Coronapreventiemaatregelen verder aanpast, en deze aanpassingen zijn van invloed op de regels in dit protocol, dan zal deze worden bijgewerkt en als nieuwe versie gepubliceerd worden.


  Kleedkamers
  En, voor onze spelers en trainers: aankomende week zal de indeling van de kleedkamers voor de trainingen bekend gemaakt worden. Deze mogen dan gebruikt worden, en er kan gedoucht worden, met in achtneming van de geldende regels voor kleedkamergebruik (en douchen). Dit betekent voor de teams, die in het eerste en tweede trainingsblok trainen, ook dat de kleedkamer schoongeveegd en gedesinfecteerd moet worden achtergelaten!

   

  PROTOCOL

  protocol downloaden? klik hier!

  Het voetbalseizoen 2020-2021 is begonnen en helaas is het coronavirus nog niet verdrongen. Om onze voetbalvereniging zo goed als kan tóch open te houden (van trainen tot wedstrijden, van kleedkamer tot kantine), heeft cvv Oranje Nassau de afgelopen periode alles in het werk gesteld om één en ander zo in te richten (naar de geldende richtlijnen van de regering, NOC*NSF en de KNVB) dat we het optimale uit de omstandigheden weten te halen.

  Als voetbalclub realiseren we ons dat onderstaande regels best streng zijn, maar we hebben uiteindelijk niet veel keuze. We willen namelijk:

  1)    Geen brandhaard zijn voor het ontstaan van Corona met als gevolg dat de club langere tijd mogelijk dicht moet;

  2)    Zorgen dat we als voetbalclub zoveel als mogelijk het mooie voetbalspelletje voor onze leden door kunnen laten gaan.

  3)    Geen boetes opgelegd krijgen omdat we ons niet aan de richtlijnen houden.

   

  Algemeen

  • Voor alles geldt: neem je verantwoordelijkheid. Voor de gezondheid van jezelf èn van een ander.
  • Heb je griep- of verkoudheidsklachten, dan blijf je thuis.
  • Is er iemand in je directe omgeving die positief is getest, of die wacht op de uitslag van een test, dan blijf je thuis.
  • Vanaf 18 jaar houd je 1,50 meter afstand.
  • Was handen regelmatig door gebruik te maken van de aanwezige handgel. Bij de entrees van het kleedgebouw en de kantine, staan dispenser met desinfectiemiddel, gebruik deze bij het betreden van het complex en van de kantine.
  • Volg de aanwijzingen van de Coronacoördinator op.
  • Geforceerd stemgebruik of zingen langs het veld, in kantine of op terras is niet toegestaan.

   

  Kantine

  In de kantine gelden dezelfde maatregelen als in de horeca. cvv Oranje Nassau moet zich dus ook conformeren aan de regels van de Koninklijke Horeca Nederland (voor meer informatie zie ook https://hsn-horeca.nl/nieuws/corona-regels-horeca/).

  • In de kantine is een zitplaats verplicht. Door de Coronavrijwilliger word je een zitplaats aangewezen in de kantine. Volg de aangegeven route om naar je aangewezen plaats te gaan. Is er geen zitplaats beschikbaar, dan geldt vol=vol. Op het terras tussen de kantine en Veld 1 zijn extra zitplaatsen gecreëerd. Dit is een goed alternatief om te zitten als de kantine vol is.
  • Bij binnenkomst in de kantine dien je je te registreren door het opschrijven van je naam + telefoonnummer (+ dag en tijdstip) in het daarvoor bedoelde registratieboek.
  • Zowel in de kantine als op het terras is het niet toegestaan om tafels en/of stoelen te verplaatsen.
  • Voor het gebruik van consumpties uit zowel de keuken als de bar geldt dat je de aangegeven looproute volgt. Bestel zoveel mogelijk per tafel om het aantal bewegingen te beperken.
  • Houd bij het bestellen van je consumptie bij de bar of keuken ook 1,50 meter afstand tot onze bar- en keukenvrijwilliger.
  • Tot nadere order kunnen uit de keuken alleen gerechten van de kleine kaart besteld worden (dus gerechten die direct uit te leveren zijn).
  • Betalen gebeurt bij sterke voorkeur per PIN. Alleen in uitzonderingen is contante betaling mogelijk, dat dient bij de bestelling al aangegeven te worden.

   

   

  Terras

  • Voor het terras gelden dezelfde regels als in de kantine: d.w.z. registreren, zitten en vol=vol.
  • Het is dus ook niet toegestaan om tafels en/of stoelen te verplaatsen.
  • En, nogmaals, betalen gebeurt bij sterke voorkeur per PIN. Ook bij de buitenbar op het terras. Alleen in uitzonderingen is contante betaling mogelijk (en bij de bestelling aangegeven te worden).

   

  Kijken naar de wedstrijd

  • Boven de leeftijd van 18 jaar houd je 1,50 meter afstand tot elkaar bij het kijken naar wedstrijden.
  • Blijf niet hangen voor of in de aangegeven looppaden in de kantine en op het terras, en in de paden van en naar de kleedkamers.
  • Maximaal zijn 250 toeschouwers per veld toegestaan.

   

  Wedstrijden

  • Trainer en leider zijn verantwoordelijk voor het naleven van de regels binnen het team.
  • Wedstrijdbespreking is op het veld (nadrukkelijk niet in kleedkamer en/of spreekkamers).
  • We geven elkaar geen hand bij aanvang wedstrijd.
  • In de rust van wedstrijden is er ranja (in de ochtend) en thee (in de middag) op te halen bij het uitgifteraam van de keuken (naast het terras).
   Let wel: alleen de trainer of de elftalbegeleider haalt de drankjes op.  
  • Bij voldoende beschikbaarheid zijn er voor senioren- en JO/MO19-teams twee kleedkamers per team beschikbaar. Er geldt voor deze leeftijdscategorieën maximaal 8 mensen per kleedkamer en maximaal 2 personen tegelijkertijd onder de douche, met inachtneming van 1,50 meter afstand. Bij indeling van de kleedkamers gaan onze gasten voor.
  • Het kan het voorkomen dat er voor thuisspelende junioren-jeugdteams geen kleedkamer beschikbaar is of voor de senioren-thuisteams 1 kleedkamer beschikbaar is. Houd daarvoor in de week voor de wedstrijd goed de indeling van de kleedkamers in de gaten via de Club App.
  • Kleedkamer(s) wordt/worden door het team schoongeveegd en gedesinfecteerd, en binnen de gestelde tijd netjes achtergelaten (instructies staan op de kleedkamerdeur). Alleen op deze manier kunnen we zoveel mogelijk teams gebruik laten maken van de douches.
  • Teams die op een klein veld spelen, blijven tijdens de ‘rust’ op het veld. Gebruik van kleedkamer kan alleen bij beschikbaarheid en dan mogen er maximaal 2 volwassen in de kleedkamer aanwezig zijn.
  • En bij uitwedstrijden: mondkapje op tijdens vervoer voor bestuurder en alle passagiers ouder dan 12 jaar, wanneer meerdere mensen in één auto reizen en zij niet tot hetzelfde huishouden behoren.

   

  Testen

  • Bij klachten laat je je testen bij de GGD en meld je dat aan het bestuur (via: bestuur@oranjenassaualmelo.nl).
  • Wanneer iemand getest is door de GGD, gaat de betreffende persoon in quarantaine (volgens de RIVM-richtlijn) tot de uitslag bekend is.
  • Het team waarvoor de speler uitkomt, speelt en traint niet tot de uitslag bekend is.
  • Bij een negatieve uitslag kan het team weer normaal trainen en wedstrijden spelen.
  • Bij een positieve uitslag kan het team 10 dagen niet aan trainingen en/of wedstrijden deelnemen!

   

  Tenslotte

  Als cvv Oranje Nassau kiezen we er bewust voor om – buiten de toegangscontrole voor terras en kantine – geen vrijwilligers in te zetten voor handhaving van de regels. We gaan er namelijk van uit dat leden, spelers, bezoekers en begeleiders doordrongen zijn van het nut van de geldende, preventieve maatregelen, en dat we elkaar aanspreken op onbehoorlijk gedrag (overigens geldt deze veronderstelling ook voor Oranje Nassau teams én hun begeleiders, die op bezoek zijn bij een andere club voor het spelen van een uitwedstrijd). We beseffen dat we hiermee een risico lopen, maar laten de overtuiging dat leden, spelers, bezoekers en begeleiders verstandig zullen handelen zwaarder wegen (en dat we dus niet zelf handhavend hoeven op te treden). Mochten er echter – onverhoopt – overtredingen worden geconstateerd door controlerende instanties en dit heeft een boete, opgelegd aan cvv Oranje Nassau, tot gevolg dan zal deze op de veroorzaker(s) verhaald worden, inclusief eventueel daaruit voortvloeiende, financiële schade voor de club. Laat het alsjeblieft niet zover komen.

  Dus, nogmaals, houd je aan de regels en gebruik je verstand!