• Vanaf 29 april (2020) is het voor ONze jeugd weer toegestaan om te gaan trainen. Goed nieuws natuurlijk voor iedereen die weer het veld op wil! Zo mogen spelers t/m 12 jaar op basis van de richtlijnen van de overheid, onder begeleiding, weer volledig de trainingen hervatten. De jeugd in de leeftijd van 13 t/m 18 jaar zal rekening moeten houden met 1,5 meter afstand tot elkaar. Oefenstof en het gebruik van trainingsmaterialen zal hierop afgestemd zijn. 

  Het trainen zal gepaard gaan met een flink aantal regels. Om ervoor te zorgen dat alles georganiseerd, beheersbaar, efficiënt en vooral veilig gebeurt, is daarom dit protocol opgesteld. De regels in dit protocol zijn leidend en zullen strikt gehandhaafd worden. Hou er daarom rekening mee dat het (herhaaldelijk) niet goed naleven van deze regels consequenties zal hebben, voor het betreffende individu, zijn/haar team of zelfs cvv Oranje Nassau als vereniging. 

  Mocht, overigens, de overheid in de komende periode de Corona preventiemaatregelen aanpassen, en deze aanpassingen zijn van invloed op de regels in dit protocol, dan zal deze worden bijgewerkt.

  Algemeen

  • Het sportpark van cvv Oranje Nassau is alleen open tijdens georganiseerde trainingen op de doordeweekse dagen; een potje voetballen buiten deze trainingstijden is niet toegestaan;
  • De trainingen vinden op de (kunstgras)velden 1, 2 en 6 plaats;
  • Er zal worden getraind volgens een aangepast schema (zie bijlage). Hierin zijn drie trainingsblokken gedefinieerd, te weten:
  Veld 1 en 2     

  1)    Van 17:15 tot 18:15 uur  

  2)    Van 18:30 tot 19:30 uur

  3)    Van 19:45 tot 20:45 uur

   

  Veld 6

  1)    Van 17:30 tot 18:30 uur           

  2)    Van 18:45 tot 19:45 uur

  3)    Van 20:00 tot 21:00 uur  Let op:
   de trainingen op veld 6 beginnen een kwartier later om te voorkomen dat spelers, die op veld 6 zijn ingedeeld, de arriverende stroom moeten passeren om bij veld 6 te komen.


  • Tijdens het eerste trainingsblok trainen de pupillenteams; de andere twee blokken zijn voor de juniorenteams; op deze manier wordt vermenging van de leeftijdsgroepen t/m 12 jaar en die van 13 t/m 18 jaar voorkomen;
  • In de leeftijdscategorie t/m 12 jaar trainen maximaal 4 teams op een kwart veld; die van 13 t/m 18 jaar trainen op een half veld;
  • Voor elk team dient een trainer en een trainingsbegeleider aanwezig te zijn; zij zorgen er samen voor dat de training ordelijk en volgens de regels verloopt;
  • Daarnaast zijn er 5 Corona-coördinatoren aanwezig; 1 bij de ingang, 1 bij de uitgang, 1 bij de ballenhokken (voor uitgifte en desinfecteren van trainingsmaterialen) en 2 om gedurende de training toezicht te houden op naleving van de regels; al deze coördinatoren dragen een kleurig hesje voor herkenning;
  • Posters met de geldende hygiëneregels hangen, onder meer, bij de ingang van het sportpark en bij de velden; verder zijn er desinfecterende middelen bij het clubgebouw en de ballenhokken beschikbaar;
  • De hoofdcoördinator van de avond heeft toegang tot EHBO materialen en een AED is aan de buitenzijde van het clubgebouw beschikbaar.

  Aankomst en vertrek sportpark

  • Het sportpark van cvv Oranje Nassau is alleen geopend voor spelers in de betreffende leeftijdscategorieën, trainers/trainingsbegeleiders en aangewezen Corona-coördinatoren;
  • Ouders, verzorgers en andere toeschouwers mogen het sportpark niet betreden;
  • Via de (hoofd)ingang aan de Maardijk wordt het sportpark betreden (zie ook onderstaande grafische weergave); als een speler door een ouder of verzorger gebracht wordt dan geldt het ‘kiss and ride’ principe: de speler wordt op de parkeerplaats aan de Maardijk afgezet en loopt via de hoofdingang en de fietsenstalling naar het veld waarop hij/zij ingedeeld is; zorg ervoor dat het afzetten veilig gebeurt, kijk uit voor aankomende en vertrekkende auto’s; en, blijf niet wachten op de parkeerplaats of rond het sportpark;
  • Kom je op de fiets of scooter, rij dan door de hoofdingang aan de Maardijk naar de fietsenstalling bij het clubgebouw en stal je fiets/scooter: loop vervolgens naar het toegewezen trainingsveld volgens de hieronder aangegeven route; 
  • Verlaat na afloop van de training direct het sportpark via de poort onder het Heracles stadion (dus niet via de hoofdingang aan de Maardijk!) en ga naar huis; ben je met de fiets of scooter verlaat dan de fietsenstalling via het grote hek naast de houten brug; neem absoluut niet de weg terug over de brug, nogmaals deze is alleen bedoeld als toegang!; de pupillen zullen onder begeleiding van de betreffende trainer of trainingsbegeleider naar de uitgang worden gebracht;
  • Komt je als ouder of verzorger je kind ophalen, wacht dan op de parkeerplaats aan het Van Riemsdijkplein (voorzijde Heracles stadion) op uw kind; kom niet eerder dan het tijdstip waarop de training is afgelopen; en, houdt 1,5 meter afstand wanneer je in contact komt met andere wachtende ouders/verzorgers.

   

  Ouders/verzorgers

  • Zorg alsjeblieft dat je de regels en afspraken met betrekking tot Corona en de trainingen met je kind doorneemt en eventuele vragen beantwoordt;
  • Neem vooraf met je kind door op welk veld hij/zij zich dient te melden (zie ook het trainingsschema op de website van cvv Oranje Nassau);
  • Geef wat extra aandacht in de beginperiode en neem even door hoe de trainingen verlopen.
  • Meld eventuele problemen bij de coördinator die bij zowel de ingang als uitgang zichtbaar aanwezig is;

   

  Spelers

  • Trek thuis je voetbalkleren aan en ga nog even naar het toilet; let wel: er kan niet worden gedoucht, de kleedkamers en de toiletten zijn gesloten;
  • Neem je eigen bidon gevuld mee om uit te drinken;
  • Op de website van cvv Oranje Nassau (www.oranjenassaualmelo.nl) zie je op welk veld je traint;
  • Kom niet eerder dan 10 minuten voor aanvang van de training op het sportpark;
  • Meld je bij je trainer op het aangegeven veld;
  • Ben je 12 jaar of jonger, stem dan voor een training met je trainer af of je zowel een licht- als donkergekleurd shirt mee moet nemen, want er wordt geen gebruik gemaakt van hesjes;
  • Verlaat na afloop van de training direct het sportpark via de hiervoor beschreven route;
  • Was of desinfecteer je handen na iedere training;
  • En, wees voorzichtig in het verkeer!

  Trainers/trainingsbegeleiders

  • Bereid de trainingen goed voor;
  • Maak vooraf (gedrags)regels aan je spelers duidelijk, met name voor de groep junioren (13 t/m 18 jaar) waarbij tijdens het sporten 1,5 meter afstand moet worden gehouden;
  • Help de spelers om de regels zo goed mogelijk uit te voeren en spreek ze aan wanneer dat niet gebeurt;
  • Zorg dat de training klaar staat als de spelers het veld op komen, zodat je gelijk kunt beginnen;
  • Eén van de aanwezige Corona-coördinatoren zorgt voor de uitgifte van het trainingsmateriaal bij de ballenhokken; na de training word je geacht de gebruikte materialen weer terug te brengen naar de ballenhokken; de aanwezige Corona-coördinator zorgt ervoor dat het materiaal terug wordt geplaatst in de ballenhokken; pupillentrainers die een materialenteamtas van cvv Oranje Nassau hebben gekregen gebruiken – naast de ballenkar – deze beschikbaar gestelde materialen (met uitzondering van de hesjes); desinfecteer de gebruikte materialen na een training;
  • In alle andere gevallen wordt het gebruikte, algemene trainingsmateriaal aan het eind van de trainingsblok /-dag gedesinfecteerd door de Corona-coördinator;
  • Let op: trainen in hesjes is niet toegestaan; wanneer onderscheid in een trainingsvorm nodig is, zorg er dan voor dat elke speler een licht- en een donkergekleurd shirt bij zich heeft;
  • Elk velddeel is voorzien van een aantal doelen; het verslepen van de doelen moet tot een minimum beperkt blijven; en, haal geen doelen van het velddeel waar je collega-trainer traint; de beschikbare doelen zijn evenredig over de velden verdeeld; laat na de training de doelen op het veld staan;
  • Kom je met de auto, dan graag je auto parkeren bij het Heracles stadion.

  Algemene hygiëne

  Alle inmiddels gebruikelijke maatregelen zijn en blijven van kracht:

  ·       Blijf thuis als je een van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts;
  ·       Blijf thuis als iemand in jouw huis koorts heeft (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten;
  ·       Blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19) 
  ·       Het is (voor iedereen) verboden om je neus te legen en/of te spugen op het veld;
  ·       Houd 1,5 meter afstand tot de aanwezige trainers, trainingsbegeleiders en coördinatoren; dit geldt ook onderling voor de junioren (13 t/m 18 jaar);
  ·       Nies en hoest in je elleboog, en gebruik je gezonde verstand!