• Sport en sponsoring zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Topsport is zonder sponsoring niet meer mogelijk en voor bedrijven is sport een uitstekend middel gebleken om zich bedrijfmatig en maatschappelijk te profileren.

  Met name de voetbal sport is gezien haar omvang en brede maatschappelijke functie een uitstekend medium gebleken om reclamedoelstellingen te realiseren.

  Lokaal en regionaal is in dit kader cvv Oranje Nassau Almelo een meer dan uitstekende vereniging om deze doestellingen te realiseren.

  Oranje Nassau is met haar meer dan 1.100 leden en zeer grote achterban een enorme doelgroep voor bedrijven. Door de grote groep aan bedrijven die inmiddels Oranje Nassau sponsoren bestaat er voor elk sponsorlid de mogelijkheid op een voor haar passende wijze zakelijk relaties te leren kennen, dan wel te onderhouden.

  Oranje Nassau heeft ambitie, sportieve ambitie wel te verstaan.
  Zo wil de vereniging zowel voor haar jeugd als ook voor de seniorenteams, met natuurlijk ons vlaggenschip het 1e elftal, het hoogste amateurniveau bereiken. Wij willen onze jeugdspelers de beste opleiding bieden. En het is onze ambitie om het 1e elftal op het hoogste amateurniveau te laten voetballen. Het uiteindelijke doel is dat wij bereiken dat Oranje Nassau op voetbalgebied toonaangevend zal zijn.

 • Sponsoring is een onmisbaar element in het voortbestaan van Oranje Nassau en het realiseren van haar ambitieuze doelstellingen. Effectieve sponsoring is voor uw bedrijf cruciaal. Bij Oranje Nassau wordt daarmee professioneel om gesprongen. Nieuwe sponsoren adviseren wij over de wijze waarop sponsoring mogelijk is, eventueel passend bij uw bedrijf, dan wel uw persoonlijke ideeën. Voor u als sponsor bieden wij diverse faciliteiten. Verder worden een aantal sponsorbijeenkomsten georganiseerd. Hiermee willen wij bereiken dat u optimaal van de sport kunt genieten, uw bedrijf de juiste aandacht krijgt en tijdens de bijeenkomsten in een ongedwongen sfeer met collega ondernemers kunt bijpraten.

   

  Ruud Koetsier - sponsorcommissie - relatiebeheer

  Bart Monster - sponsorcommissie - relatiebeheer

  Jan de Voer - sponsorcommissie - relatiebeheer

  Chantal te Wierik-vd Bos 
  - Contractbeheer & Activiteiten, Administratie 

   

  Email: sponsoring@oranjenassaualmelo.nl

   

  LET OP! SPONSORING GAAT TEN ALLE TIJDEN VIA DE SPONSORCOMMISSIE!HET ORANJE NASSAU LOGO IS EEN GEREGISTREERD MERK. - ONGEOORLOOFD GEBRUIK / GEBRUIK ZONDER SCHRIFTELIJKE TOESTEMMING WORDT GEZIEN ALS MERKINBREUK EN IS DERHALVE STRAFBAAR! - 

  HET ORANJE NASSAU LOGO MAG ALLEEN WORDEN GEBRUIKT EN AANGEBRACHT DOOR AANGEWEZEN PARTNERS.

  HET IS VERBODEN OM ZONDER SCHRIFTELIJKE TOESTEMMING, KLEDING / TASSEN DANWEL WELKE VORM VAN PRESENTATIE TE VOORZIEN VAN SPONSORUITINGEN / LOGO'S / SLOGANS. ONGEOORLOOFD GEBRUIK IS STRAFBAAR!