• Statuten cvv Oranje Nassau Almelo

  Onderstaand de huidige statuten uit 1994, de beoogde wijzigingen en de beoogde gewijzigde statuten.

 • In de laatste ALV hebben 69 leden voor gestemd en hebben twee leden een opmerking/aanvulling gedaan.

   

  Opmerking 1) een bestuurslid moet lid zijn van de vereniging en KNVB. Niet alleen van de KNVB.

   

  Opmerking 2) Ontslag van bestuurder 2/3 meerderheid ipv meerderheid (50% +1 stem). Zo is het ook in de huidige statuten geregeld.

   

   

  Ad 1 ) Het bestuur is het eens met de opmerking.

   

  Ad 2) Is het bestuur om het even. Wanneer een meerderheid van de leden vindt dat een bestuurslid moet wijken (of dat nu >50 % of 66,6% is), is het bestuur van mening dat die wens ingewilligd dient te worden.

   

   

  Aangezien voor een statutenwijziging een 2/3 meerderheid nodig is van alle leden en er geen 2/3 van alle leden heeft gestemd op de ALV, is het nodig om een tweede ALV uit te schrijven waarin nogmaals gestemd dient te worden. Bij deze ALV geldt dat 2/3 meerderheid van het aantal stemmen nodig is voordat de wijziging bekrachtigd kan worden door de notaris.