• Subsidieaanvragen

  Vanuit Actief Betrokken Club Oranje Nassau zoeken wij naar kansen om activiteiten, projecten en initiatieven te organiseren op de vereniging. Een middel om deze kansen (financieel) te bewerkstelligen zijn subsidieaanvragen. Er zijn landelijk tal van initiatieven waar men (indien er een gelegen idee en plan op tafel ligt) subsidie voor kan aanvragen. Het gaat vaak om kleine subsidie aanvragen. Deze kleine subsidies kunnen echter wel voor grote impact zorgen. Enkele voorbeelden van kleine subsidies die door ON zijn aangevraagd zijn:

  Met de verschillende projecten en subsidieaanvragen springt ABC ON in op de verschillende kansen die er zijn om grotere maatschappelijke impact te creëren. Vooralsnog zijn we goed op weg om de vereniging een steeds bredere invulling te geven. Echter kan dit natuurlijk altijd nog meer en daarom blijven wij op zoek naar kansen om nieuwe projecten en activiteiten bij de vereniging te organiseren. Denk bij deze kansen aan:

  -       Verbinding met de bewoners in de wijk;

  -       Samenwerking met organisaties en bedrijven in Almelo om projecten en activiteiten te versterken;

  -       Dagbesteding/activiteiten voor jongeren/gehandicapten/senioren;

  -       Nieuw of vernieuwend sport- en spelaanbod (voor alle denkbare doelgroepen);

  -       Participatie projecten jongeren/ouderen/vluchtelingen;

  -       Stages en vrijwilligerswerk.

  Heb jij ideeën? Zie jij kansen? Wil je meedenken? Of wil jij stage lopen of overdag vrijwilligerswerk doen? Neem dan contact op met Ruben Wassink: r.wassink@sportbedrijfalmelo.nl – 06- 40388483