• Selectieproces, stand van zaken

  De afgelopen weken hebben de technisch en algemeen coördinatoren van de JO-teams overleg gehad over de samenstelling van de (selectie)teams. Op basis van de beoordelingen door de huidige trainers, de interne scoutingsrapporten en waarnemingen van de technisch coördinatoren, is er een eerste (concept)indeling gemaakt.

  Pupillenteams (JO8 t/m JO12)
  Voor de pupillen in de leeftijdsgroepen 8 t/m 12 jaar geldt dat we tot een voorlopige selectiegroep per leeftijd zijn gekomen op basis van al verzamelde informatie gedurende het seizoen door scouting, observaties, bevindingen door de trainers en technische coördinatoren. Wie uiteindelijk in welk team terecht gaan komen zal de komende periode nader worden bepaald. In de uitwerking hiervan worden ook de overige teams meegenomen met als doelstelling dat dit uiterlijk 15 mei afgerond zal zijn.

  Juniorenteams (JO13 t/m JO19)
  Ook dit seizoen zijn er door trainers van niet-selectieteams een aantal talentvolle spelers opgegeven om mee te gaan trainen met de selectieteams junioren. Dit meetrainen zou in de afgelopen weken hebben plaatsgevonden waarna de trainers van de selectieteams een potentieel beoordeling en indelingsadvies zouden hebben gegeven. Door de huidige crisissituatie en de beperkingen voor sportclubs heeft dit voornemen helaas geen doorgang kunnen vinden.

  De recent aangekondigde versoepeling van de maatregelen voor het sporten door jongeren in de leeftijdsgroep 13 t/m 18 jaar biedt te weinig mogelijkheden om alsnog een beoordeling en advies te kunnen geven. De beperking door de 1,5 meter afstand regel maakt dat er slechts beperkte oefeningen kunnen worden getraind en onderlinge partijvormen niet mogelijk zijn. De technisch coördinatoren van de junioren hebben daarom helaas moeten besluiten om de aangedragen spelers niet in te delen in de voorlopige selectieteams.

  Wij begrijpen dat dit een grote teleurstelling zal zijn voor de spelers die dachten eventueel een stap hogerop te kunnen gaan maken. Door de bijzondere omstandigheden is er voor ons echter geen andere keuzemogelijkheid. Wij vertrouwen op jullie begrip.

  Mocht je hier nog vragen over hebben kun je contact opnemen met de technisch coördinatoren junioren: Peter Smit of Gerrit Kromkamp (contactgegevens Junioren).

  Indeling niet-selectieteams (pupillen en junioren)

  De spelers die niet in de voorlopige selecties zijn ingedeeld, zullen de komende periode worden ingedeeld door de algemeen coördinatoren. Zij zullen bij de teamindeling zoveel als mogelijk rekening houden met de wensen van de spelers/ouders.

  Wensen ten aanzien van de indeling kunnen kenbaar worden gemaakt door een mailbericht te sturen naar de coördinator(en) van de leeftijdsgroep in het komende seizoen. Graag ontvangen zij ook aanmeldingen voor begeleiders (trainers of leiders) voor de nieuwe teams. 

  Communicatie over de teamindelingen en definitieve samenstelling van de selectieteams zal in komende maanden plaatsvinden.
  Wij streven ernaar om uiterlijk 15 mei de indelingen bekend te maken. 

  Een overzicht van de namen en mailadressen van de coördinatoren vind je op onze website onder de contactgegevens Junioren en Pupillen

 • Leeftijdsindeling JO-teams

  Bij de indeling van de JO-teams zijn de geboortejaren leidend. Voor het komende seizoen gelden de volgende richtlijnen: 

  geboortejaar

  2020/2021

  2000

  senioren

  2001

  senioren

  2002

  JO19

  2003

  JO19

  2004

  JO17

  2005

  JO17

  2006

  JO15

  2007

  JO14

  2008

  JO13

  2009

  JO12

  2010

  JO11

  2011

  JO10

  2012

  JO9

  2013

  JO8

  2014

  Mini’s