• Voor (ouders van jeugd)leden die vrijwilligerswerk hebben verricht staat de regeling voor het terugvragen van de vrijwilligerstoeslag weer open. Het gaat om de korting op de betaalde contributie van het seizoen 2020-2021. Er geldt dat voor de werkzaamheden geen (vrijwilligers)vergoeding is ontvangen.

  Onder vrijwilligerswerk vallen werkzaamheden die gedurende een groot deel van of het gehele seizoen wekelijks of maandelijks zijn verricht, bijv. teamleiders en trainers, scheidsrechters, commissieleden, keuken- en barvrijwilligers.

  Een rijdienst, wasbeurt of coronadienst valt niet onder de noemer vrijwilligerswerk.

  Net als vorig jaar kan ook dit jaar gekozen worden om de toeslag als besteedbaar tegoed voor ONze kantine of ONze webshop te ontvangen.
  Bij deze keuze wordt het tegoed 20% verhoogd.

  Er zijn leden die nog recht hebben op de tegoeden van vorig seizoen. Deze zullen tegelijkertijd verstrekt worden met die van dit seizoen.

  De vrijwilligerstoeslag kan tot 12 juli a.s. teruggevraagd worden door onderstaand formulier in te vullen en te verzenden.

  Let op: alleen volledig ingevulde formulieren worden in behandeling genomen!