• In de coronatijd is alles anders. Dat betekende ook dat de geplande ALV op 15 november niet live door kon gaan. Daarop hebben we net als vorig jaar besloten om de ALV digitaal te houden middels een filmpje en een stemformulier. 
  Na een aanmeldingsperiode van 3 weken, hebben de leden 4 dagen de tijd gehad om het filmpje te bekijken en te stemmen over onderstaande onderwerpen.  
  Er zijn 71 stemmen uitgebracht.

   

  Voor de (alsnog) geïnteresseerden is de ALV (30 minuten) te zien via deze link.

   
   

  Algemeen: 

  De leden die gestemd hebben, geven aan dat in deze tijden het een heel plezierige manier is om toch een ALV te houden en te weten wat er allemaal speelt binnen de vereniging. 

  Door op deze manier de ALV aan te kleden, hebben er mensen gestemd die we anders niet op de ALV zien. Maar missen we ook leden die normaal gesproken op de ALV aanwezig zijn.

  Hoewel de uitslagen van de stemming zeer duidelijk zijn, is het toch een gemis om niet live met elkaar te kunnen discussiëren over betreffende onderwerpen.

   
   
   

  Bestuursverkiezingen

  De bestuursleden Bart Monster, Gerrit Afink, Roy Kamphuis en Anja ter Beek zijn unaniem herkozen voor een periode van 2 jaar. 

   
   
   

  Verplicht aantal uren per jaar taken uitvoeren; Cluburen

  5 tegen stemmen en 66 stemmen voor en daarmee is het voorstel aangenomen. 

  Opmerkingen die gemaakt zijn, zijn onder andere: 

  • Hoe wil je dat handhaven? 
  • Het komt waarschijnlijk weer bij dezelfde mensen terecht?

  Een suggestie die gedaan is, is om deze uren “cluburen” te noemen om zo verwarring met vast vrijwilligerswerk te voorkomen.

  Voor de duidelijkheid, Oranje Nassau probeert de verenging zoveel mogelijk te draaien met vrijwilligers. Dit zijn mensen die op structurele basis week in week uit wat doen voor de vereniging. Daar waar gaten ontstaan, worden de taken die zonder al te veel instructie uitgevoerd kunnen worden, aangevuld met leden die Cluburen draaien. Dat kan zijn een bardienst, keukendienst, Coronadienst etc.

  We gaan gewoon starten en zullen dan ongetwijfeld tegen zaken aanlopen waar nog niet aan gedacht is of ingeregeld is. Feit is dat we vanaf heden verwachten dat ieder lid (of ouder van) 5 uur per jaar wat voor de club doet. Vaste vrijwilligers zoals trainers, leiders etc worden hiervan vanzelfsprekend uitgesloten.

  De vrijwilligerstoeslag wordt opgenomen in de contributie en wordt niet meer apart benoemd.

   

  Verduurzaming; extra hypotheek

  4 tegen stemmen, 67 stemmen voor. Leden zien in dat verduurzaming noodzakelijk is en op den duur ook besparingen voor de vereniging oplevert.
   

  Er zijn voldoende vragen, onder andere:  

  • mag er straks ook getraind worden op veld 3? 
  • Toestemming betekent dat het geld niet per se ook uitgegeven moet worden. 

  Vanuit het bestuur zullen we met regelmaat gaan informeren over de voortgang van de verschillende investeringen en overwegingen.

   

  Statuten

  2 stemmen tegen, 69 stemmen voor. De opmerkingen/suggesties die bij de tegenstemmen zijn gegeven worden meegenomen en aangepast in de nieuwe statuten. 

  Daarmee wordt de volgende stemming over de nieuwe statuten een formaliteit. Op woensdag 12 januari wordt de volgende en definitieve stemronde voor de aangepaste statuten gefaciliteerd (middels aanmelding en digitaal stemformulier).

   

  Indien er vragen en/of opmerkingen zijn, kun je die stellen via bestuur@oranjenassaualmelo.nl of door gewoon een bestuurslid te benaderen.