• Beste ON’ers,

  Vanavond hebben we, met z’n allen, met spanning gekeken naar de persconferentie van het kabinet. Er is enige verlichting in de maatregelen aangekondigd en dan met name voor de, jongere jeugd. Samengevat, voor wat betreft de sportgerelateerde maatregelen, komt het op het volgende neer:

   
  Overheidsmaatregelen:

  Kinderen en jongeren krijgen vanaf 29 april meer ruimte voor georganiseerde buitensport en -spel (geen officiële wedstrijden).

  Kinderen tot en met 12 jaar kunnen onder begeleiding samen buiten sporten.

  Jongeren van 13 tot en met 18 jaar mogen onder begeleiding buiten sporten met elkaar, maar dan met 1,5 meter afstand ertussen.

  Gemeenten maken hierover afspraken met sportverenigingen en buurtsportcoaches; er kunnen daardoor verschillen tussen gemeenten ontstaan.

   
  Bestuuroverleg

  Kort na de persconferentie heeft het bestuur overleg gehad en ondanks dat we nog niet gelijk concreet kunnen worden, willen we jullie alvast meenemen in proces waar we in zitten.

   
  En nu...

  We zijn blij dat pupillen en junioren de mogelijkheid krijgen om weer te gaan trainen op ons complex, maar daarvoor moet nog wel het één en ander geregeld en afgestemd gaan worden. 

  De gemeente Almelo is ‘in the lead’ we zullen eerst contact met hen zoeken om te horen hoe de gemeente Almelo om wil gaan met deze verruiming. Vervolgens zullen we ook afstemmen met andere verenigingen hoe zij staan tegenover de verruiming van de regels, zodat er binnen Almelo zoveel mogelijk aansluiting is.

  Er wordt een nieuw trainingsschema gemaakt:

  • van maandag tot en met zaterdag;
  • zodat er voldoende ruimte op de velden is;
  • er op wisselende tijden trainingen starten;
  • er voldoende ontsmetting/beschermingsmiddelen zijn;
  • contact met trainers wie wanneer kan en bereid is;
  • etc. 

   

  We hebben JOUW HULP nodig:
  Om de trainingen weer mogelijk te maken is er ook toezicht nodig om, bijvoorbeeld, het halen en brengen in veilige banen te leiden. Daarvoor hebben we hulp nodig. Ik hoop, nu dat er meer mensen thuiswerken, er voldoende mensen te vinden zijn die ons daarbij willen helpen. Zonder deze hulp kunnen we niet starten zoals we zouden willen.

  Aanmelden als vrijwilliger mag via bestuur@oranjenassaualmelo.nl
   
  Wanneer kunnen we weer trainen?
  Wanneer en hoe we kunnen starten hangt dus af van bovenstaande en dus ook van de aanmelding van de benodigde vrijwilligers.
  We zullen ook dit samen moeten doen of anders we mogen dit weer samen doen!


  Aanstaande donderdag 23 april hebben we als bestuur de volgende vergadering gepland staan, na deze vergadering volgt weer een update. Wordt vervolgd.

  #zonderJOUgeenONs
   
  Voor informatie namens de KNVB, klik hier.

  Namens het bestuur van Oranje Nassau Almelo

  Bart Monster