• Update hervatten trainingen

  Zoals bekend kunnen we weer langzaam beginnen met trainen bij de pupillen t/m 12 jaar en de junioren in de leeftijd 13 t/m 18 jaar.
   
  Vanavond hebben we met het bestuur vergaderd en plannen gemaakt om zo snel mogelijk de trainingen te hervatten in de bovengenoemde leeftijdscategorieën.
   
  Eerst meteen maar een ‘hete vraag’ tackelen. 
  We kregen de vraag "waarom andere clubs al een en ander konden communiceren en wij als ON nog niet”. 
  Het antwoord is eigenlijk vrij simpel; als grootste vereniging met de meeste jeugd en dus meeste jeugdteams, in combinatie met een beperking in het aantal velden (we mogen alleen op veld 1, 2 en 6), hebben we ook het meest te regelen om (veilig) te kunnen starten, rekeninghoudende met de wet- en regelgeving van de overheid en het RIVM. Tijdens de vergadering hebben we de definitieve versie ontvangen van het Twentse Protocol, dat is het landelijke protocol al dan niet aangepast naar de lokale regelgeving, in dit geval van de Twentse gemeenten.
   
  We kunnen nog niet alles vrijgeven, simpelweg omdat we een aantal zaken nu nog aan het regelen zijn, maar kunnen al wel een paar tipjes van de sluier oplichten:
   
  Trainingen
  We starten vanaf donderdag 30 april met de trainingen.
   
  Vanwege het feit dat er geen ouders op het terrein mogen komen, zullen voor de allerjongsten (de mini’s) de trainingen tot nadere order nog niet worden 
  hervat.
   
  Indien er teams O13 teams zijn met kinderen die op dit moment 13 jaar of ouder zijn, zal het gehele team vallen onder de regelgeving 13 t/m 18 jaar, wat in houdt dat er getraind kan worden met inachtneming van de 1,5 meter afstand. Ook de kinderen die op dat moment dus 12 jaar of jonger zijn, maar in eenzelfde team ingedeeld zijn, zullen zich moeten houden aan de 1,5 meter afstand.
   
  Indien er in O19 of welk team dan ook spelers zijn die nu ouder zijn dan 18 jaar, mogen deze conform de huidige richtlijnen en wetgeving niet (mee)trainen, ongeacht de indeling van je team. Er geldt hiervoor geen enkele vorm van dispensatie conform de huidige richtlijnen en wetgeving.
   
  Spelers die ingedeeld zijn/waren in seniorenteams (ook jonger dan 19), willen we vragen nog even geduld te hebben, omdat we afhankelijk zijn van mogelijke versoepeling van de regels.
   
  Verzamelen en vertrekken.
  Er mogen geen ouders het terrein op, dat houdt in dat de kinderen in de leeftijd t/m 12 jaar uiteraard, maximaal 10 minuten voor aanvang van de training, kunnen worden gebracht en afgezet op het parkeerterrein van Oranje Nassau, zgn “Kiss&Ride”. Ze worden opgewacht door de trainer. Na afloop van de training zullen de kinderen, onder begeleiding, met z’n allen tegelijk via de onderdoorgang bij het stadion het terrein verlaten,  richting de fanshop van Heracles,  alwaar ze kunnen worden opgehaald.
   
  Spelers van 13 jaar en ouder willen we vragen, alleen op de fiets te komen en te verzamelen op het aangewezen trainingsveld. Fietsen stallen in de fietsenstalling. Na afloop via het hekje aan de kant de linkerkant, de fietsenstalling verlaten en via de onderdoorgang bij het stadion, het terrein verlaten richting de fanshop van Heracles.
   
  Begeleiding en toezicht.
  We vragen per team om 2 begeleiders; de trainer en nog een extra begeleider in de vorm van een ouder of bijvoorbeeld leider/teammanger. Twee is ook gelijk het maximum wat mag en kan. We willen je vragen dit zelf in je team te regelen. We willen deze personen vragen (streng) toe te zien op de naleving van de regelgeving en (ook) zorg te dragen voor een vlotte start en een vlot vertrek na de training. Samenhangen/langer blijven is dan ook niet toegestaan en binnen 5 minuten na het einde van de training dient een ieder,  maar wel het hele team als geheel het terrein te hebben verlaten onder begeleiding van de ouder of bijvoorbeeld leider/teammanger. De trainer zorgt voor het inleveren van de materialen. Het naleven is van wezenlijk belang. Bij overtreding zijn we anders direct verplicht de trainingen te staken.
   
  4/5 mei gesloten.
  In verband met- en uit respect voor hen die ons zijn ontvallen, zijn er geen trainingen op maandag 4 mei (dodenherdenking). 
  En om te vieren dat we al 75 jaar zijn bevrijd, zijn er op dinsdag 5 mei ook geen trainingen.
   
  Vrijwilligers
  Om het een en ander in goede banen te leiden hebben we per avond (maandag t/m vrijdag) 5 vrijwilligers nodig van ca. 17:30 uur tot 21:15 uur. We hebben dus aanmeldingen nodig. Indien we niet 5 vrijwilligers op een avond kunnen inplannen, kunnen de trainingen niet doorgaan! We willen dus een beroep doen op jullie, kom een avondje helpen, help elkaar!
   
   
  #zonderJOUgeenONs
   
  Dit was het voor nu, morgen komen we met de definitieve besluiten, het trainingsschema en mogelijke aanpassingen.