• Het voetbalseizoen 2020-2021 is begonnen en helaas is het coronavirus nog niet verdrongen. Om onze voetbalvereniging zo goed als kan tóch open te houden (van trainen tot wedstrijden, van kleedkamer tot kantine), heeft cvv Oranje Nassau de afgelopen periode alles in het werk gesteld om één en ander zo in te richten (naar de geldende richtlijnen van de regering, NOC*NSF en de KNVB) dat we het optimale uit de omstandigheden weten te halen.

  Als voetbalclub realiseren we ons dat onderstaande regels best streng zijn, maar we hebben uiteindelijk niet veel keuze. We willen namelijk:

  1)    Geen brandhaard zijn voor het ontstaan van Corona met als gevolg dat de club langere tijd mogelijk dicht moet;

  2)    Zorgen dat we als voetbalclub zoveel als mogelijk het mooie voetbalspelletje voor onze leden door kunnen laten gaan.

  3)    Geen boetes opgelegd krijgen omdat we ons niet aan de richtlijnen houden.

   

  Algemeen

  • Voor alles geldt: neem je verantwoordelijkheid. Voor de gezondheid van jezelf èn van een ander.
  • Heb je griep- of verkoudheidsklachten, dan blijf je thuis.
  • Is er iemand in je directe omgeving die positief is getest, of die wacht op de uitslag van een test, dan blijf je thuis.
  • Vanaf 18 jaar houd je 1,50 meter afstand.
  • Was handen regelmatig door gebruik te maken van de aanwezige handgel. Bij de entrees van het kleedgebouw en de kantine, staan dispenser met desinfectiemiddel, gebruik deze bij het betreden van het complex en van de kantine.
  • Volg aanwijzingen op.
  • Geforceerd stemgebruik of zingen langs het veld, in kantine of op terras is niet toegestaan.

  Kantine
  In de kantine gelden dezelfde maatregelen als in de horeca. cvv Oranje Nassau moet zich dus ook conformeren aan de regels van de Koninklijke Horeca Nederland (voor meer informatie zie ook https://hsn-horeca.nl/nieuws/corona-regels-horeca/).

  • In de kantine is een zitplaats verplicht. Volg de aangegeven route om naar je plaats te gaan. Is er geen zitplaats beschikbaar, dan geldt vol=vol. Op het terras tussen de kantine en Veld 1 zijn extra zitplaatsen gecreëerd. Dit is een goed alternatief om te zitten als de kantine vol is.
  • Bij binnenkomst in de kantine dien je je te registreren door het opschrijven van je naam + telefoonnummer (+ dag en tijdstip) in het daarvoor bedoelde registratieboek.
  • Zowel in de kantine als op het terras is het niet toegestaan om tafels en/of stoelen te verplaatsen.
  • Voor het gebruik van consumpties uit zowel de keuken als de bar geldt dat je de aangegeven looproute volgt. Bestel zoveel mogelijk per tafel om het aantal bewegingen te beperken.
  • Houd bij het bestellen van je consumptie bij de bar of keuken ook 1,50 meter afstand tot onze bar- en keukenvrijwilliger.
  • Tot nadere order kunnen uit de keuken alleen gerechten van de kleine kaart besteld worden (dus gerechten die direct uit te leveren zijn).
  • Betalen gebeurt bij sterke voorkeur per PIN. Wanneer je alleen over contant geld beschikt, wissel dan het geld uit zonder handcontact door het geld op de bar te leggen en het eventuele wisselgeld ook weer van de bar af te pakken. En, wil je contant betalen, geef dit dan direct bij de bestelling aan.

   Terras

  • Voor het terras gelden dezelfde regels als in de kantine: d.w.z. registreren, zitten en vol=vol.
  • Het is dus ook niet toegestaan om tafels en/of stoelen te verplaatsen.
  • En, nogmaals, betalen gebeurt bij voorkeur per PIN. Ook bij de buitenbar op het terras. 

  Kijken naar de wedstrijd

  • Boven de leeftijd van 18 jaar houd je 1,50 meter afstand tot elkaar bij het kijken naar wedstrijden.
  • Blijf niet hangen voor of in de aangegeven looppaden in de kantine en op het terras, en in de paden van en naar de kleedkamers.
  • Maximaal zijn 250 toeschouwers per veld toegestaan, als ze tenminste 1,50 meter afstand kunnen houden.

  Wedstrijden 

  • Trainer en leider zijn verantwoordelijk voor het naleven van de regels binnen het team.
  • Wedstrijdbespreking is bij voorkeur op het veld (nadrukkelijk niet in kleedkamer); wel kunnen teams, in de leeftijdsgroepen tot 18 jaar, gebruik maken van de instructieruimte boven (mits deze beschikbaar is); de instructieruimte kan via de website van cvv Oranje Nassau besproken worden (daarbij geldt ‘wie het eerst komt, …); de sleutel is te verkrijgen bij het wedstrijdsecretariaat (waar deze na afloop van de bespreking ook weer ingeleverd moet worden!); voorwaarde is wel dat er door de spelers 1,50 meter afstand wordt bewaard tot de aanwezige trainer/leider; daarnaast mag de bespreking maximaal 15 minuten duren.
  • Indien 1,50 meter afstand niet kan worden gewaarborgd in de dug-out, dan dienen trainer(s), leider(s) en/of teambegeleider(s) naast de dug-out plaats te nemen.
  • We geven elkaar geen hand bij aanvang wedstrijd.
  • In de rust van wedstrijden is er ranja (in de ochtend) en thee (in de middag) op te halen bij het uitgifteraam van de keuken (naast het terras). Let wel: alleen de trainer of de elftalbegeleider haalt de drankjes op.  
  • Bij voldoende beschikbaarheid zijn er voor senioren- en JO/MO19-teams twee kleedkamers per team beschikbaar. Er geldt voor deze leeftijdscategorieën maximaal 8 mensen per kleedkamer en maximaal 2 personen tegelijkertijd onder de douche, met inachtneming van 1,50 meter afstand. Bij indeling van de kleedkamers gaan onze gasten voor.
  • Het kan het voorkomen dat er voor thuisspelende junioren-jeugdteams geen kleedkamer beschikbaar is of voor de senioren-thuisteams 1 kleedkamer beschikbaar is. Houd daarvoor in de week voor de wedstrijd goed de indeling van de kleedkamers in de gaten via de Club App.
  • Kleedkamer(s) wordt/worden door het team schoongeveegd en gedesinfecteerd, en binnen de gestelde tijd netjes achtergelaten (instructies staan op de kleedkamerdeur). Alleen op deze manier kunnen we zoveel mogelijk teams gebruik laten maken van de douches.
  • Trainer, leider of begeleider van het thuisspelende Oranje Nassau team wordt verzocht de kleedkamer van de tegenstander te controleren of deze netjes is achtergelaten.
  • Teams die op een klein veld spelen, blijven tijdens de ‘rust’ op het veld. Gebruik van kleedkamer kan alleen bij beschikbaarheid en dan mogen er maximaal 2 volwassen in de kleedkamer aanwezig zijn.
  • En bij uitwedstrijden: mondkapje op tijdens vervoer voor bestuurder en alle passagiers ouder dan 12 jaar, wanneer meerdere mensen in één auto reizen en zij niet tot hetzelfde huishouden behoren. 

  Testen 

  • Bij klachten laat je je testen bij de GGD en meld je dat aan het bestuur (via: bestuur@oranjenassaualmelo.nl).
  • Wanneer iemand getest is door de GGD, gaat de betreffende persoon in quarantaine (volgens de RIVM-richtlijn) tot de uitslag bekend is.
  • Het team waarvoor de speler uitkomt, mag blijven spelen en trainen tot de uitslag bekend is.
  • Bij een negatieve uitslag kan het team weer normaal trainen en wedstrijden spelen.
  • Bij een positieve uitslag van de betreffende speler speelt en traint het gehele team niet en worden de aanwijzingen van de GGD (bron/contactonderzoek) gevolgd. De GGD is leidend voor wat betreft de te volgen richtlijnen en te nemen maatregelen. Het bestuur van cvv Oranje Nassau zal de instructies van de GGD (op)volgen. Het is waarschijnlijk dat spelers, trainer(s) en leider(s) van het betreffende team een brief ontvangen van de GGD waarin staat vermeld dat je in contact bent geweest met iemand die positief is getest op COVID-19. Lees deze brief goed door, want hierin staat belangrijke informatie, en volg de hierin beschreven instructies op. 

   

  Tenslotte
  Als cvv Oranje Nassau kiezen we er bewust voor om – buiten de toegangscontrole voor terras en kantine – geen vrijwilligers in te zetten voor handhaving van de regels. We gaan er namelijk van uit dat leden, spelers, bezoekers en begeleiders doordrongen zijn van het nut van de geldende, preventieve maatregelen, en dat we elkaar aanspreken op onbehoorlijk gedrag (overigens geldt deze veronderstelling ook voor Oranje Nassau teams én hun begeleiders, die op bezoek zijn bij een andere club voor het spelen van een uitwedstrijd). We beseffen dat we hiermee een risico lopen, maar laten de overtuiging dat leden, spelers, bezoekers en begeleiders verstandig zullen handelen zwaarder wegen (en dat we dus niet zelf handhavend hoeven op te treden). Mochten er echter – onverhoopt – overtredingen worden geconstateerd door controlerende instanties en dit heeft een boete, opgelegd aan cvv Oranje Nassau, tot gevolg dan zal deze op de veroorzaker(s) verhaald worden, inclusief eventueel daaruit voortvloeiende, financiële schade voor de club. Laat het alsjeblieft niet zover komen.

   

  Dus, nogmaals, houd je aan de regels en gebruik je verstand!