• Update Traininsschema

  We gaan beginnen!

  Terwijl ik dit type zijn er nog allerlei overleggen gaande om de start zo goed en zo veilig mogelijk te laten verlopen. Toch willen we alvast het trainingsschema met jullie delen zodat ook jullie voorbereid zijn om weer een balletje te trappen!


  Trainingsschema

  Onderstaand trainingsschema is wel doordacht en met veel voorwerk in elkaar gezet. Ondanks het feit dat het wel goed voorbereid is, kan het zijn dat op korte termijn zaken zullen moeten wijzigen omdat deze danwel in de praktijk anders verlopen dan gedacht en/of als gevolg van aanpassingen in de regelgeving en protocollen.

  Update: 04 mei 13:00 uur


   

  4/5 mei gesloten.
  In verband met- en uit respect voor hen die ons zijn ontvallen, zijn er geen trainingen op maandag 4 mei (dodenherdenking). 
  En om te vieren dat we al 75 jaar zijn bevrijd, zijn er op dinsdag 5 mei ook geen trainingen.
   

  Hou je aan de regels!
  Het is strikt noodzakelijk dat we ONs aan alle regels houden, alleen dan kunnen we lekker ballen en zoveel mogelijk gebruikmaken van de faciliteiten.
  Bij (opzettelijke) overtredingen danwel negeren van de regels breng je niet alleen jezelf maar ook alle anderen om je heen in gevaar! Indien er overtredingen worden geconstateerd kunnen we niet anders dan ingrijpen en zal dat gevolgen hebben voor de overtreder(s) en kan dat leiden tot boetes en in het uiterste geval dat we niet meer kunnen en mogen trainen maar erger nog dat iemand als gevolg van jouw handelen ziek kan worden met alle mogelijke gevolgen van dien.


   

  Begeleiding en toezicht.
  We vragen per team om 2 begeleiders; de trainer en nog een extra begeleider in de vorm van een ouder of bijvoorbeeld leider/teammanger. Twee is ook gelijk het maximum wat mag en kan. We willen je vragen dit zelf in je team te regelen. We willen deze personen vragen (streng) toe te zien op de naleving van de regelgeving en (ook) zorg te dragen voor een vlotte start en een vlot vertrek na de training. Samenhangen/langer blijven is dan ook niet toegestaan en binnen 5 minuten na het einde van de training dient een ieder,  maar wel het hele team als geheel het terrein te hebben verlaten onder begeleiding van de ouder of bijvoorbeeld leider/teammanger. De trainer zorgt voor het inleveren van de materialen. Het naleven is van wezenlijk belang. Bij overtreding zijn we anders direct verplicht de trainingen te staken.
   
  Vrijwilligers
  Om het een en ander in goede banen te leiden hebben we per avond (maandag t/m vrijdag) 5 vrijwilligers nodig van ca. 17:30 uur tot 21:15 uur. We hebben dus aanmeldingen nodig. Indien we niet 5 vrijwilligers op een avond kunnen inplannen, kunnen de trainingen niet doorgaan! We willen dus een beroep doen op jullie, kom een avondje helpen, help elkaar!
   
   
  #zonderJOUgeenONs