• Vervanging kleding

  Procedure vervanging kleding (gedurende het seizoen)

  Aanvraag vervanging van kleding verloopt altijd via het op de C.V.V. Oranje Nassau website te downloaden formulier “Vervangingsaanvraag kleding”.

  Aanspreekpunt vanuit de kledingcommissie met betrekking tot vervanging is de kledingbeheerder. Communicatie verloopt in verband met een juiste registratie via kleding@oranjenassaualmelo.nl

  • Formulier uiterlijk ‘s maandag door de leider (met cc naar coördinator) naar bovengenoemd e-mailadres sturen met vermelding van relevantie informatie  en naam en telefoonnummer voor verdere afstemming (zie formulier)
  • Doelstelling kledingcommissie is dan de aansluitende zaterdag de vervanging te kunnen realiseren (indien op voorraad). In onderling overleg wordt de overdracht bepaald; oud wordt ingeleverd en nieuw wordt uitgegeven. Inname oud en uitgifte nieuw dient altijd gelijktijdig plaats te vinden. Indien geen oude kleding wordt ingeleverd, dan zijn hier altijd kosten aan verbonden zoals in “Reglement kledinglease” beschreven.
  • Kledingbeheerder bepaalt  (evt. in overleg met leider/ coördinator/penningmeester) of er voor het betreffende team (c.q speler indien bekend) kosten verbonden moeten worden aan de ingeleverde kleding. Dit is het geval bij verwijtbare schuld, zie “Reglement kledinglease”.
  • De aan het team (of speler) door te berekenen kosten wordt door de kledingcommissie/ kledingbeheerder direct doorgegeven aan de penningmeester, zodat hij/zij deze kosten zo spoedig mogelijk gaat verhalen (incl. e-mail met cc naar betreffende coördinator en leider)

  Download hier het formulier vervangingsaanvraag wedstrijdtenue.