• Visie Voetbalacademie FC Twente/Heracles

  (bron: VTON app - platform FC Twente/Heracles)

 •  

  FC Twente en Heracles Almelo werken al zeventien jaar samen binnen de voetbalacademie. De laatste jaren gebeurde dat voornamelijk onder de vlag van FC Twente. Maar met ingang van 1 juli 2020 geven beide clubs op gelijkwaardige basis invulling aan de jeugdopleiding. De vernieuwde opleiding zal gaan fungeren als een aparte BV. Bij de nieuwe ingeslagen weg, hoort ook een nieuwe visie. In begin 2020 heeft Dominique Scholten – per 1 april overgekomen van N.E.C. – samen met directies van FC Twente en Heracles een koers uitgestippeld die het DNA van de FC Twente/Heracles Academie moet gaan vormen.

  Er is een plan opgesteld waar de Academie over vijf jaar wil staan legt. Het plan geeft richting bij de keuzes waar de Academie voor komt te staan. Er zal enorm veel werk verzet moeten worden, maar de eerste stappen zijn inmiddels gezet. De komende jaren wordt de opleiding stap voor stap verder ontwikkeld.

 • PERSOON OP ÉÉN
  Dominique Scholten en de pas aangestelde Hoofd Ontwikkeling & Prestatie Iddo Roscher geloven beiden in de kracht van mensen. De focus van de FC Twente/Heracles Academie zal de komende jaren daarom liggen op het individu.

  De persoon staat bij de opleiding op één, waarbij we een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van succesvolle mensen. Dat gebeurt op sportief vlak, maar minstens zo belangrijk vinden we de ontwikkeling die onze spelers als mens doormaken. Er is immers maar een heel klein deel van de talenten dat doorstroomt naar het eerste elftal. We willen onze spelers leren zelfstandig te zijn, verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen opleiding, te kunnen reflecteren, samen te werken, te plannen en door te zetten. De persoonlijke ontwikkeling is een van de belangrijkste pijlers binnen de opleiding. Niet alleen voor de spelers, maar ook voor de trainers en overige medewerkers.

  Dit zal gebeuren in een veilige omgeving waarin ruimte is om fouten te maken. Belangrijk voor de persoonlijke ontwikkeling is dat we onze mensen én hun karakter nog beter leren kennen. Onze spelers moeten zichzelf beter leren kennen, daarbij moeten wij weten wat er in de thuissituatie speelt, op school. Tegen welke problemen ze aanlopen. Als we ons in de spelers verdiepen en hun gedrag begrijpen, kunnen we ze nog beter begeleiden, waardoor ze zich nog beter zullen ontwikkelen.

  Aan de intensiteit hij de opleiding zullen hoge eisen gesteld worden, evenals de inzet bij trainingen en het spelen van wedstrijden. Onze talenten moeten uitgedaagd worden om continu de grens van het maximale op te zoeken. Door buiten hun comfortzone te treden, zullen ze hun grenzen verleggen en daardoor ontwikkelen. Ze zijn zelf de baas over hun eigen droom, en we zullen ze leren daar hun verantwoordelijkheid voor te nemen. Omgaan met tegenslagen en weerstanden is hierbij een noodzakelijk.

  VOETBALLER VAN DE TOEKOMST
  Voetbal zal daarbij altijd de rode draad zijn. We willen hier de voetballer van de toekomst opleiden. Spelers met een sterke persoonlijkheid, die Eredivisie proof zijn en flexibel zijn in verschillende speelwijzen en spelprincipes. Met de manier van opleiden die de Academie voor ogen heeft, willen we hardwerkende spelers ontwikkelen. Jongens die niet investeren in luxe, maar in hun eigen ontwikkeling.

  Belangrijk daarbij is dat de spelers perspectief zien om door te breken in de eerste elftallen van FC Twente en Heracles.

  AMBITIE
  De uiteindelijke ambitie van de FC Twente/Heracles Academie is dat de selecties van FC Twente en Heracles Almelo over vijf jaar voor twintig procent bestaan uit spelers die voortkomen uit de gezamenlijke academie en dat vijf van hen een basisplaats hebben bij een van beide clubs.

  VERBINDING ZOEKEN MET DE REGIO
  De FC Twente/Heracles Academie wil een zichtbaar onderdeel worden van beide voetbalclubs. Mede daarom is er nu ook een eigen FC Twente/Heracles Academie communicatieplatform, waar alle informatie over de academie terug te vinden is.

  De komende jaren zal ook nadrukkelijk de samenwerking zoeken met de regio gezocht worden. Met het bedrijfsleven, maar vooral met de amateurverenigingen. Via hen komen onze talenten binnen. Daar willen we iets voor terugdoen. Denk daarbij aan trainers die advies kunnen vragen aan onze trainers, of aan hoofden van jeugdopleidingen die de hulp kunnen schakelen van onze Hoofd Ontwikkeling & Prestatie Iddo Roscher, om zo als vereniging ook stappen te kunnen zetten.

 • Visie op Opleiden

  Voetballers opleiden is allereerst mensen opleiden 

  • Bijdrage leveren aan de ontwikkeling tot succesvolle mensen
  • Persoonlijkheidsontwikkeling als succesfactor
  • Verantwoordelijkheid naar alle academiejongens

  1) Persoon centraal

  • Persoon en speler kennen : gedrag begrijpen
  • Uitgaan van (mentale) kwaliteiten en mogelijkheden
  • Aangepaste aanpak aan persoon-speler
  • Nadruk leggen op de ontwikkeling van de persoonlijkheid

  2) Ontwikkel- en topsportcultuur

  Kenmerkt zich door: 

  • Veiligheid : sociaal-emotionele veiligheid en vertrouwen is nodig om grenzen te verleggen
  • Intensiteit : intense manier van bezig zijn met de eigen ontwikkeling en prestatie, op en buiten het veld
  • Zelfregulatie : Verantwoordelijkheid nemen voor je eigen gedrag en ontwikkeling, op en buiten het veld

   Te bereiken door: 

  • kernwaarden en bijbehorend normgedrag : MAXIMAAL – SAMEN – ZELF - INITIATIEF

  En verder: 

  • Teamomgeving is bepalend voor de cultuur
  • Winnen is doel (spelers) en middel (allen) ; o.a. door verhoging van intensiteit

  3) Voetballer van de toekomst

  • In staat , zelf, constant wisselende complexe situaties op te lossen
  • Onder alle omstandigheden, op en buiten het veld
  • Op eredivisieniveau
  • Zichzelf, zelfstandig en gemotiveerd, daarin te ontwikkelen
  • Vanuit ruimtes spelen (ruimtes creëren, benutten, afdekken etc.)
  • Beslissingen op hoge snelheid nemen en uitvoeren
  • Hoog belastbaar, dynamisch
 • Visie op Voetbal

  VOETBALLEN = Voetbalhandelingen uitvoeren om situaties op te lossen :

  • Om spelbedoeling (winnen ! : scoren en tegen scoren voorkomen) na te streven
  • In een Complexe voortdurend veranderende omgeving
  • Waar de handelingen van 23 actoren op het veld invloed op hebben op elkaar

  Te zien als een dynamisch systeem, een bewegend spinnenweb, alles grijpt in elkaar

  • Onderscheid in te beïnvloeden onderdelen moeilijk te maken
  • In de handeling = oriënteren, beslissen, uitvoeren, evalueren aan elkaar verbonden

  INDELING VAN VOETBAL

  • Teamniveau
  • Teamfuncties (aanvallen, balverlies, verdedigen, balverovering)
  • Teamtaken (gerelateerd aan plaats op het veld)

  Individuele niveau :
  Voetbalhandelingen (= het geheel van het oriënteren, de keuzes en de uitvoering en evalueren)

  • in de teamfuncties (aanvallen, balverlies, verdedigen, balverovering)
  • daarbinnen in de situaties
   bal bij mij (ik heb of ik verdedig op de bal)
   bal ergens anders
  • binnen de voetbalhandelingen
   beoordelen op : plaats-richting, moment-snelheid

  SPEELWIJZE

  Speelwijze FC Twente/Heracles kenmerkt zich door:

  • Hoge mate van initiatief en dynamiek in het aanvallen
  • Op positiespel gebaseerd maar wel snel vooruit zoeken
  • Hoge intensiteit : Agressie en tempo in de handelingen
  • Verdedigen : Inzet, organisatie en discipline
  • Vanuit zones verdedigen
  • Hoog belang van de omschakelmomenten en dode spelmomenten
 • Visie op Voetebal Leren

  Voetballen leer je door te voetballen

  Beter voetballen = betere oplossingen van dynamisch constant veranderende, grotendeels slecht voorspelbare situaties

  • Oplossingsvaardigheid trainen (oplossen leren) boven oplossingen aanleren
  • In veel verschillende situaties brengen, variability of practice (zit grotendeels al in voetbalvormen zelf)
  • Richtlijnen voor oplossen (principes)
  • Volledige context van de situatie nodig
  • Omdat “onderdelen” in elkaar grijpen minder effectief om onderdelen los te trainen
  • Voetbalhandelingen trainen = oriënteren, keuzes maken, uitvoeren samen trainen


  Voetballen leer je door te voetballen

  Meeste processen die een rol spelen bij een voetbalhandeling gebeuren onbewust
  -> leren dus vooral “onbewust”, impliciet (geen bewuste kennis)

  • Voetbalvormen (voetbalcontext) die het leereffect al in zich hebben, regels, ruimte en methodieken die daarin helpen
   Coaching gericht op bedoeling en waarnemen, weinig en kort praten (en vragen)
   Weinig kans geven om na te denken (tenzij over teamtactiek)
   Duurzaam leereffect is niet te zien (en al helemaal niet na te vragen) tijdens een training

  Leren in waarom-hoe-wat

  Waarom : Leren is allereerst doelgericht : wat moet er bereikt worden

  • Spelbedoelingen
  • Bedoelingen in teamfuncties/taken
  • Bedoelingen voor een bepaalde voetbalhandeling in een bepaalde situatie (gerelateerd aan de bovenliggende bedoelingen)

  Hoe : Vanwege onbewuste karakter vervolgens richtlijnen : principes

  • Individuele basisprincipes
  • Teamprincipes
  • (positieprincipes)
  • Onafhankelijk van formatie en speelwijze

  Wat : In de coaching : wat betekent dit in deze situatie

  Voetballen leer je door te voetballen

  Maar :

  • Activatie voorafgaande aan topbelasting (zonder, met bal), nog geen duels
  • Fysieke training als vangnet voor extreme belastingsmomenten
  • Balhandelingen komen in grotere voetbalcontext per persoon relatief weinig voor ,maar zijn wel erg bepalend : Extra veel aandacht , wel in context (kleiner)
  • Andere bepalende handelingen die in volledige voetbalcontext weinig voorkomen
   • Bijv verwerken van schoten en 1 vs 1 bij keepers, afronden,
   • Wel proberen zoveel als mogelijk in context, evt minder

  Zaken die binnen en buiten het veld plaatsvinden hebben invloed op intentie en emotie

  • Beinvloeden intenties (motivatie) en emoties en controle door mental coaching
   Beinvloeden ontwikkelgedrag buiten het veld
   Sociaal-emotionele omgeving ; relatie met trainer en binnen team beïnvloeden

  En :

  • Spelers hebben als doel winnen en ontwikkelen, trainers hebben als doel ontwikkelen
  • Trainer moet stuk meebewegen in wil om te winnen om intensiteit van wedstrijden en trainingen maximaal te krijgen
  • Team(cultuur) is cruciaal als ontwikkelomgeving : veiligheid, intensiteit, zelfregulatie
  • Leren in “zone van naaste ontwikkeling”

   • Spelers kunnen het net wel/niet
   • Weerstand van belang (teamgenoten-kwaliteit en intensiteit, tegenstanders)
   • Biologische leeftijden