• Voetbaltechnisch Beleidsplan

  Voorwoord

  Voor u ligt het Voetbaltechnisch Beleidsplan (VTBP) van cvv Oranje Nassau Almelo. In dit beleidsplan is beschreven hoe cvv Oranje Nassau op voetbaltechnisch gebied is gestructureerd, wat de voetbal gerelateerde visie, missie en strategische doelstellingen zijn. Het beleidsplan sluit hierbij aan bij de algemene visie en missie van cvv Oranje Nassau.

  De belangrijkste onderwerpen in dit beleidsplan zijn: hoe de vereniging om wenst te gaan met de opleidingen van spelers en trainers, met de plaatsing van spelers in selectie- en niet-selectieteams en met de trainers en spelers in zijn algemeenheid, en hoe de kwaliteit van niet-selectieteams gemonitord wordt om geen (mogelijke) talenten te missen. Tevens beschrijft het VTBP de organisatie en de samenwerking tussen de afdelingen jeugd en senioren. Ook wordt inhoud gegeven aan de wijze waarop de gestelde doelstellingen gerealiseerd kunnen worden.

  Het VTBP is tot stand gekomen door interactie van vertegenwoordigers van verschillende commissies en het bestuur. Als verantwoordelijke heeft de Voetbaltechnische Commissie de uitkomsten van deze samenwerking verwoord in het voorliggende beleidsplan.

  Het beleidsplan is ambitieus en vernieuwend en dit vraagt tijd, prioriteit en vooral om inzet en energie vanuit de leden binnen cvv Oranje Nassau om het een succes te maken.

  De Voetbaltechnische Commissie

 • Download hier het VTBP in PDF-formaat