• UPDATE werkzaamheden

    Via deze pagina willen we jullie op de hoogte houden van de werkzaamheden op ONs complex.

  • Maandag 8 mei 2023

    De komende weken staat in het teken van opruimwerkzaamheden op en rondom het veld, zoals het weghalen van het hekwerk en ontgraven. 

    Na de evenementen op ons complex op 12 en 14 mei zal het pad er tijdelijk uitgaa, dan zullen sleuven worden gegraven voor alle bedrading en wordt de aanrijroute naar Oranje Nassau anders, namelijk onder het stadion door.